0888 21 98 64
Тагове

Горски мулчери

ZANON, Италия e водеща компания на национална и международна сцена в производството и продажбата на, селскостопански машини за косене, раздробяване на треви и храсти, почистване на  банкети, за обработка на лозя и овощни градини, за почистване на пасища и силно залесени терени.
ZANON, Италия -   Горски мулчер с подвижни чукове TF/DT;
ZANON, Италия -  Горски мулчер с фиксирана видиа TN/DT;
ZANON, Италия -  ZANON TL Горски мучер с фиксирана видиа за дървета до 20 см;
ZANON, Италия -  Горски мулчер с подвижни чукове ZANON модел ТМ;
VENTURA, Испания е компания специализирана в производството на горски мулчери!
Горски мулчери VENTURA - хидравлични; с подвижни чукове; с фиксирана видиа; странични мулчери;