0888 21 98 64
Тагове

Комунална техника

bema, Германия - машини за почистване ( машини за метене и снегопочистваща техника) предназначени за всякакъв вид техника Четки за метене.
Машини за метене:
ВЕМА 20 - Машина за метене bema 20
GROBY - Четка за метене марка BEMA модел Groby
Гребла за почистване на сняг ВЕМА серия - 550, 700 и 1100;
Гребло за пичистване на сняг - V образно;
Optimal, Швейцария - Снегорини за професионално почистване.

rn