0888 21 98 64
Тагове

Раздробител клони

ZANON е водеща, компания в производството на селскостопански машини за косене и раздробяване на: треви и храсти, пътни банкети, за обработка в овощни градини, за почистване на пасища и силно залесени терени.
ZANON, Италия - Раздробител на клони супер тежък тип модел TRK;
ZANON, Италия - Раздробител на клони модел ТСК;