0888 21 98 64
Тагове

Фреза с отклоняваща секция

СД ДРАГАНОВИ предлага на своите клиенти, фрези с отклоняващи секции, които са изключителен помощник при обработването на овощни градини и лозови масиви.
Cucchi, Италия
Лозаро овощарска фреза с автоматично хидравлично отклоняваща се секция модел SL1 
Cucchi, Италия 
Лозаро овощарска автоматично отклоняваща се активна зъбна брана модел ES 
ORIZZONTI, Италия
Автоматична двойна задно отклоняваща секция модел VEGA MAXI
ORIZZONTI, Италия
Автоматично отклоняваща секция модел MIRA
ORIZZONTI, Италия
Задна автоматична отклоняваща секция модел ORION
ORIZZONTI, Италия
Автоматична двойна отклоняваща секция модел FAST