0888 21 98 64
Тагове

Фреза

1. DelMorino, Италия е един от лидерите в производството на качествени фрези.
Роторни фрези модел FLASH за трактори от 12 до 25 кс;  Роторни фрези модел HOLIDAY R за  трактори от 15 до 40 кс;
Роторни фрези модел URT HF за трактори от 35 до 70 кс; Комбинирана фреза модел YELLOWSTONE от 18 до 50 кс;
2. Компанията SELVATICI, Италия произвежда машини за селското стопанство със специфичен начин на обработка.
Копачни машини SELVATICI;
3. Ortiflor, Италия е компания, която е специализирана в производството на селскостопански машини за обработване на почвения слой.
Машини за окончателна обработка на почва с много камъни;
4. ZANON, Италия е водеща компания специализирана в производството и продажбата на техника в областта на селското стопанство.
Роторни верижни фрези; Роторни фрези;
5. Agri World е инженерингова компания,участваща в проектирането и изграждането на индустриални машини за строителство, селско стопанство и горско стопанство.
Раздробители на камъни;

Подходящи фрези за оранжерии и открити площи