Автоматично отклоняващи секции - едностранни

Ново от ZANON, Италия. Автоматично отклоняващи едностранни секции подходящи за обработване на почвата в междуредията около трайни насаждения като: лозя и овощни градини. 
Избери категория продукти