Автоматично отклоняващи секции

Лозаро - овощарската автоматично отклоняваща секции са два модела фреза или зъбна брана.
Характерно за модела е че използва задвижване от трактора само с кардан и е напълно независима.
Има собствен съд с масло и хидравлична помпа с разпределите за управлението на сензора.
Подходящи са за обработване на почвата в междуредията около трайни насаждения като:
лозови масиви, овощни градини рози, малини или други видове култури отглеждани на редове.
Избери категория продукти