Горски мулчери с фиксирана видия

Горски мулчери с фиксирана видия VENTURA, предлагащи възможност за смилане на дървета с диаметър от 20 до 30 см., характеризиращи се с много здрава конструкция устойчива на най-интензивните натоварвания. Тези мулчери са изключително подходящи за почистване на гъсталаци, пасища, горски пътеки, изграждане на противопожарни просеки, раздробяване и разчистване опожарени райони, премахване на стари лозя, или градини за повторно залесяване.
Избери категория продукти