Навесни разпръсквачи за слама

Навесните разпръсквачи за слама представляват идеалното решение за предоставяне на свежа, чиста и суха слама за постеля в животновъдните ферми. Осигурете си многократно намаляване на разходите за работна ръка при отглеждането на животни.
Избери категория продукти