Финансиране

Трактори и земеделска техника на лизинг и с европейско финансиране

На база своя дългогодишен опит и реализирани множество инвестиционни проекти в сферата на покупката на нови трактори, агротехника и цялостно оборудване на земеделски стопанства, включително със специализирани машини, СД Драганови предлага съдействие за различни форми на финансиране:

Финансов лизинг - Подходящ за покупка на трактори и земеделска техника.
  • Стойност за лизинг: над 15 000 EUR
  • Минимална първоначална вноска: 20%
  • Срок на финансиране: от 1 до 5 години;
  • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;
  • Възможност за сезонни погасителни планове съобразени със спецификите на селскостопанската година.

Инвестиционен кредит за агротехника:
  • До 100% от покупната стойност без ДДС, в случаите когато финансирането е за проект по Европейски програми и очакваната субсидия ще бъде заложена в полза на Банката.
  • До 80% от покупната стойност без ДДС – във всички други случаи на покупка на селскостопанска техника.
  • Срок до 5 години; Особен залог върху машините, обект на финансиране
  • Възможност за погасяване при индивидуален погасителен план съобразно приходите от дейността.

Покупка по мерки от ПРСР
- мярка 4.1
- мярка Млад фермер (6.1 ; 6.3)
- мярка 4.2

За повече информация и консултации: 
GSM: 0888 219864
draganov@abv.bg