DelMorino, Италия

Багерни уредби Del Morino, Италия подходящи за агреатиране към малки трактори с удобно разположени работни органи за управление, осигуряващи оптимална ефективност и скорост на копаене.
 
Избери категория продукти