Овощарски мулчери Fischer

Професионални лозаро-овощарски мулчери с голям диапазон работни размери, покриващи с една обработка цялото междуредие на насажденията. Всеки професионален мулчер може да бъде оборудван с много голямо странично изместване спрямо центъра на трактора. Също така крайната работна глава може да бъде оборудвана със сензор за автоматично хидравлично сгъване при допир с дръвчета и лозя. Възможно е добавяне на комбинация от оборудване като: хербицидна електрическа пръскачка. 

Избери категория продукти