Лозарски ремаркета - шарпани

Ремаркета с лозарско предназначение за прибиране на реколтата от грозде. Лозарските ремаркета - шарпани са предназначени за бране и превозване на грозде от лозовите масиви, до местата за обработка, ферментиране и съхранение.
Избери категория продукти