Автоматично отклоняващи секции - едностранни

Богата гама едностранни автоматично отклоняващи секции предназначени за агреатиране към трактори  намиращи широко приложение при обработването на вътрередовото пространство и междуредията в лозя и овощни градини. Могат да работят  с използване на маслото от трактора за задвижване или да бъдат оборудвани със собствена помпа със съд и охладител. Най-голямото им предимство е че на една рамка могат да бъдат монтирани различни работни глави даващи възможност за постигане на по-голяма ефективност. по-време на работа.

Работните глави биват:
активна зъбна брана; отгребващи активна дискова брана с 2, 3 и 4 диска; пасивна загребващи дискова брана с назъбени дискове 2 или 3 броя;  летен подрязващ нож с размери 30, 50 и 70 см- по голяма скорост на работа.Отгребващо плужно тяло; активна зъбна брана; косачка с диаметър ф30, 60 и 80 см.; работна глава 80 см с корда за плевене на реда модел SPEED GREEN 800; метачки за клони след резитба на лозя и овощни градини.

Избери категория продукти