Автоматично отклоняващи секции - едностранни

Автоматично отклоняващи секции едностранно монтирани на трактора за работа в лозя и овощни градини. Могат да бъдат или с използване на маслото от трактора за задвижване или да имат собствена помпа с съд и охладител.
Най голямото им предимство е че на една рамка могат да ползват различни работни глави и да постигат по голяма ефективност.Работните глави биват:
активна зъбна брана; отгребващи активна дискова брана с 2, 3 и 4 диска; пасивна загребващи дискова брана с назъбени дискове 2 или 3 броя;  летен подрязващ нож с размери 30, 50 и 70 см- по голяма скорост на работа.
Отгребващо плужно тяло; активна зъбна брана; косачка с диаметър ф30, 60 и 80 см.; работна глава 80 см с корда за плевене на реда модел SPEED GREEN 800; метачки за клони след резитба на лозя и овощни градини.

Избери категория продукти