Вилични повдигачи, Orizzonti

Товаренето и транспортирането на продукцията в редовете вече не е проблем.
Предлагаме качествени италиански вилкоповдигачи за трактори Orizzonti с вертикална конструкция изработени от двойни или тройни здрави стоманени профили, предлагащи различна товароносимост в зависимост от търсенето.


 

 

Избери категория продукти