Междуредова пасивна машина

Пасивни секции едностранно или двустрано монтирани на трактора за работа в лозя и овощни градини. Не използват заздвижване от трактора а работят при движението на трактора се търкалят.
Работните глави биват:
глава на CULT тип звезда с размери ф 45, 60 и 80 см;
по добре работи в комбинация с работна глава BIO SUN въртяща се пред него с 2 или 3 слънца.
Може да работи и с корда за плевене на реда модел SPEED GREEN 800; 
Избери категория продукти